الهه سيدمفيدي

حسابداري با تعهد بسيار بالا در كار و مسءوليت پذيري بالا و دقت در انجام امور علاقمندي به يادگيري

سوابق تحصیلی

کارشناسی مديريت

گرایش دولتي

موسسه/دانشگاه: واحدتهران شمال

سوابق شغلی

تماس با من